IMG 8466   20. 05.2022 w naszym Przedszkolu odbyła się ósma edycja akcji „Sprintem do Maratonu”.

Celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie wśród przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej.

Dzień rozpoczął się od pogadanki w grupach na temat wpływu aktywności na zdrowie, zdrowego odżywiania. Następnie wszystkie dzieci udały się na naszą polankę, gdzie przeprowadzona została rozgrzewka, po której przedszkolaki stanęły na linii startu. Po sygnale gwizdka kolejno wszystkie grupy dzielnie biegły do mety. Wszystkie dzieci dotarły do mety i ukończyły bieg. Każda grupa otrzymała dyplom i tytuł „Małego Maratończyka”.