IMG 7123Bardzo ważnym wydarzeniem w każdej grupie były obchody "Międzynarodowego Dnia Ziemi". Odbywało się to poprzez różnorakie, ciekawe zabawy i zajęcia. Dzieci wysłuchały wielu ciekawostek na temat Ziemi, poznały pomniejszony model ziemi – globus. Dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony ludzi, a także korzyściach płynących z ochrony Ziemi - najbliższego środowiska.

Przedszkolaki w praktyczny sposób wykorzystały swoją wiedzę na temat segregacji śmieci- wrzucając odpady do odpowiednich pojemników.
W małych zespołach wykonały wspaniałe plakaty, obrazki zachęcające do ochrony Ziemi . Po ciekawych zajęciach  udały się do pobliskiej „Szkółki drzew”. Tam podziwiały różne gatunki drzew i wybrały sobie jedno z nich, które posadziły w przedszkolnym ogrodzie.

Dzieci dobrze wiedzą, że drzewa produkują tlen i sprawiają, że każdego dnia mamy czym oddychać.