1c24075c 72ae 4179 975f 2cb49f9d5944Przedszkolacy w ostatnim czasie podejmowali bardzo ważne tematy, dotyczące odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Uczyli się szacunku do Ojczyzny. Próbowali zrozumieć, jak cenną sprawą jest fakt, że żyjemy w wolnym kraju. Poznali symbolikę flagi i godła. Uczyli się "Mazurka Dąbrowskiego". 10 listopada - w przeddzień święta - "Mazurek Dąbrowskiego" uroczyście wybrzmiał w murach naszego przedszkola.Każda grupa odśpiewała hymn w podniosłym nastroju - przy dekoracji w narodowych barwach, w odświętnych ubiorach przyozdobionych kotylionami biało-czerwonymi i z powagą na ustach. Jesteśmy dumni z takiej postawy naszych wychowanków