Po dłuższej nieobecności dzieci chętnie wróciły do wspólnych zabaw. Ważnym elementem naszego pobytu w przedszkolu jest przypomnienie sobie ustalonych wcześniej zasad zgodnego współdziałania. To dzięki nim wspólnie przeżywane chwile będą miłe i przyjemne. Omówienie poszczególnych zasad dowiodło, że dzieci mają bardzo dobrze przyswojony "Kodeks zachowania w grupie". Myślę, że jego przestrzeganie także nie sprawi problemu. Ostatecznie dzieci samodzielnie narysowały ilustrację do wylosowanej przez siebie zasady obowiązującej w przedszkolu, a kodeks zawisł w miejscu, w którym bardzo szybko będziemy mogli sobie przypomnieć nasze reguły. Wspólnei omówiony, utworzony kodeks grupy jednym z zadań w ramach realizowanego w naszym przedszkolu ogólnopolskiego projektu "Z kulturą Ci do twarzy". Możemy więc zameldować, że jedno zadanie zostało wykonane.

 

Zobacz galerie