Jak co roku w naszej grupie zrobiło się niebiesko i rownie poważnie. Dzieci w trakcie pogadanki wykaząły się dużą świadomością swoich praw. W trakcie zajęć omówione zostały nie tylko prawa, ale też i obowiązki przedszkolaków. Po pracy z obrazkiem, dzieci stworzyły wystawę obrazów przedstwiających prawa najmłodszych. Przed końcem dnia Nadia i Kornelia utworzyły wystawę praw dziecka na przedszkolnym płocie, tak aby każdy przechodzień mógł zapoznać się obowiązującymi dzieci prawami.