Język angielski
W listopadzie na angielskim

W listopadzie na angielskim:

  1. Weather
  2. My family
  3. Teddy Bear

Uczymy się piosenek:

Weather Song

The Sun comes Up Up Up
Up Up Up
Up Up Up
Up Up Up

The Rain comes Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down

How's the Weather?

How's the Weather?

It's Sunny

Sunny

Sunny

Sunny

How's the Weather?

How's the Weather?

It's Cloudy

Cloudy

Cloudy

Cloudy

The Sun comes Up Up Up

Up Up Up

Up Up Up

Up Up Up

The Rain comes Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down


 How's the Weather?

How's the Weather?

It's Rainy

Rainy

Rainy

Rainy

How's the Weather?

How's the Weather?

It's Snowy

Snowy

Snowy

Snowy

The Sun comes Up Up Up

Up Up Up

Up Up Up

Up Up Up

The Rain comes Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down

Down Down Down

How's the Weather?

How's the Weather?

Baby shark

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark
Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mummy Shark
Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark
Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt
Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last
It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end

My Teddy Bear SSS

My teddy bear has two eyes, two eyes, two eyes.
My teddy bear has two eyes.
I love my teddy bear.

My teddy bear has one nose, one nose, one nose.
My teddy bear has one nose. I love my teddy bear.

My teddy bear has two ears, two ears, two ears.
My teddy bear has two ears. I love my teddy bear.

My teddy bear has two arms, two arms, two arms.
My teddy bear has two arms. I love my teddy bear.

My teddy bear has two legs, two legs, two legs.
My teddy bear has two legs. I love my teddy bear.

My teddy bear has four paws, four paws, four paws.
My teddy bear has four paws.
I love my teddy bear.

 
Marzec 2016

The Pinocchio Lyrics and Actions

♫ (Make a big circle.)
Everybody in. 
[Move forward.] Everybody out. [Move back.]
Everybody turn around. 
[Turn around.] Everybody shout, "Hey!" [Jump up and shout, "Hey!"]
Everybody ready? Here we go. 
[Put your hands on your hips and sway side to side.]
Let's do The Pinocchio. 
[Make a Pinocchio nose by putting two fists in front of your nose, and then make it "grow" by moving one hand forward.]
Right arm! 
[Hold up your right arm as if it were a puppet's arm.]

[Keep your right arm up as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]

[Keep your right and left arms up as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]
Right leg! 
[Hold up your right leg.]

[Keep your right and left arms up and kick your right leg as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]
Right leg! 
[Kick your right leg.]
Left leg! 
[Kick your left leg.]

[Keep your right and left arms up and kick your legs as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]
Right leg! 
[Kick your right leg.]
Left leg! 
[Kick your left leg.]
Chin up![Nod your head up and down.]

[Keep your right and left arms up, kick your legs and nod your head as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]
Right leg! 
[Kick your right leg.]
Left leg! 
[Kick your left leg.]
Chin up! 
[Nod your head up and down.]
Turn around! 
[Spin.]

[Keep your right and left arms up, kick your legs, nod your head and turn around as you dance in and out.]
Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm! 
[Hold up your right arm.]
Left arm! 
[Hold up your left arm.]
Right leg! 
[Kick your right leg.]
Left leg! 
[Kick your left leg.]
Chin up! 
[Nod your head up and down.]
Turn around! 
[Spin.]
Sit down! 
[Sit down.]  ♫

 

Open Shut Them (And Other Opposites) Lyrics and Actions

♫ Open shut them, open shut them.[Open and shut your hands.]
Give a little clap, clap, clap.
[Clap.]
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.
[Pat your legs.]

Big and small.
Big and small. Big and small.
[Spread your hands out wide, and then put them close together.]
Big, big, big, big, small, small, small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.

Please. No, thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
[Clasp your hands under your chin as if asking for something, then shake your head and wave your hand in front of your face as if saying, "No, thank you."]
Please, please, please, please. No thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.

Fast and slow.
Fast and slow. Fast and slow.
[Move your hands round and round quickly, and then slowly.]
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Loud and quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
[Cup your hands around your mouth and shout, and then put your finger in front of your mouth like you are saying, "Shh."]
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.

Peek-a-boo.
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
[Place your hands in front of your face and then quickly move them away as you say, "Boo!"]
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

 
Kwiecień

Grupa pierwsza
W tym miesiącu uczymy się ubrań: T-shirt (koszulka), trousers (spodnie), socks (skarpetki), shoes (buty), jacket (kurtka), hat (czapka). Utrwalane są kolory. Dzieci będą się uczyły nazywać rzeczy łącząc nazwę ubrania z kolorem, np. a pink T-shirt. Temat ten odnosi się również do tematu wcześniejszego – części ciała, ponieważ dzieci mówią i śpiewają jakie ubranie zakładamy na daną część ciała. Pojawi się ten problem również w bajce, gdzie główny bohater Cookie wszystko pomiesza i założy buty na uszy. Dzieci będą mówić co źle ubrał następnie same prawidłowo ubiorą Cookiego.
Oto piosenka związana z tym tematem
Your T-shirt overyourtummy
Your T-shirt overyourtummy
Ee-ai-adio
Your T-shirt overyourtummy Your shoes on your feet
Your shoes on your feet
Ee-ai-adio
Your shoes on your feet
Your trousers on your legs
Your trousers on your legs
Ee-ai-adio
Your trousers on your legs Your jacket over your tummy
Your jacket over your tummy
Ee-ai-adio
Your jacket over your tummy
Your socks on your feet
Your socks on your feet
Ee-ai-adio
Your socks on your feet Your hat on your head
Your hat on your head
Ee-ai-adio
Your hat on your head

Grupa druga
Towarzyszą nam głośne zabawki: trumpet (trąbka), drum (bębenek), plane (samolot), robot (robot), phone (telefon), boat (łódka). Wzbogacimy jednak ten głośny zestaw zabawek o bardziej tradycyjne zabawki: car (samochód), scooter (hulajnoga), dolly (lalka), teddy (miś), ball (piłka), train (pociąg). Dzieci słuchają bajki i zaznaczają te zabawki, które pojawiły się w opowiadaniu. Innym zadaniem jest szukanie i zaznaczanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami przedstawiającymi zabawki.Dzieci będą uczyć się tych słów poprzez zabawy ruchowe i piosenkę. Dzieci będą uczyć się mówić o swojej ulubionej zabawce (My favouritetoyis...). Utrwalane są również kolory.
A otopiosenka:

Brm! Brm! Goes the noisy boat.
Brm! Brm! Goes the noisy boat.
Brm! Brm! Goes the noisyboat.
Brm! Brm! Brm! Brm! Toot! Toot! Goes the noisy trumpet.
Toot! Toot! Goes the noisy trumpet.
Toot! Toot! Goes the noisy trumpet.
Toot! Toot!Toot! Toot!
Beep! Beep! Goes the noisy robot.
Beep! Beep! Goes the noisy robot.
Beep! Beep! Goes the noisy robot.
Beep! Beep! Beep! Beep! Rat-a-tat! Goes the noisy drum.
Rat-a-tat! Goes the noisy drum.
Rat-a-tat! Goes the noisy drum.
Rat-a-tat –tat- tat-tat!
Whirr! Whirr! Goes the noisy plane.
Whirr! Whirr! Goes the noisy plane.
Whirr! Whirr! Goes the noisy plane.
Whirr! Whirr! Whirr! Whirr! Ring! Ring! Goes the noisy phone.
Ring! Ring! Goes the noisy phone.
Ring! Ring! Goes the noisy phone.
Ring! Ring!Ring! Ring!

 
Luty

                                                                              W lutym na angielskim...


W pierwszej grupie kontynuujemy temat zabawki: lalka (dolly), piłka (ball), miś (teddy), samochód (car), pociąg (train), hulajnoga (scooter)
Dzieci łączą zabawki z odpowiednim kolorem śpiewając piosenkę
What is red?
What is red?
Can you see?
Can you see?
I can see a scooter.
I can see a scooter.
Point with me.
Point with me.
Pink – dolly, yellow – teddy, purple – ball, green – car, blue – train
Odpowiadają na pytanie: Do youlike (scooter)? Yes/No.
Będą również poznawać kształty: circle (koło), square (kwadrat), triangle (trójkąt), rectangle (prostokąt) i rozpoznawać je w narysowanych zabawkach.
W drugiej połowie miesiąca rozpoczniemy temat związany z częściami ciała: head (głowa), tummy (brzuch), arms (ręce), fingers (palce), legs (nogi), feet (stopy).

W grupie drugiej i trzeciej kończymy temat poświęcony jedzeniu. Dzieci poznały słowa: fish (ryba), cake (ciasto), chocolate (czekolada), ice-cream (lody), apples (jabłka), bananas (banany). Utrwalały je za pomocą gestów i rymowanki.
Chocolate on the cake
Chocolate on the cake
Eat it up
Eat it up
Chocolate on the cake
Ice-cream/apples/bananas/fish

Wprowadzone są też słowa: fridge (lodówka), plate (talerz), bowl (miseczka), spoon (łyżka), fork (widelec), knife (nóż).
Na zajęciach dzieci poznają pytanie Do youlike (bananas)? i odpowiadają Yes, I do/ No, I don't. Dzieci będą słuchały bajki „Let'smake a cake" a następnie same spróbują odegrać role z maskami bohaterów. Powtórzymy również słownictwo poznane w ubiegłym semestrze: liczby, kolory i zwierzątka.

 
Listopad

                                                                     PLAN ZAJĘĆ NA LISTOPAD

Grupa I (12:30)
Najmłodsze dzieci uczą się w tym miesiącu liczb od 1 do 6 (1-one, 2-two, 3-three,
4-four, 5-five, 6-six) oraz kolorów red, yellow, pink, purple, green, blue.
Uczymy się tych słów powtarzając je w piosenkach i rymowankach a także poprzez
gry i zabawy ruchowe. Dzieci uczą się samodzielnie nazywać kolory i liczyć do 6.

Grupa II (13:00) i III (13:30)
W tym miesiącu uczymy się nazw zwierząt: słoń (elephant), pająk (spider), ptak
(bird), ryba (fish), żółw (turtle), królik (rabbit).
W książeczce przerabiamy strony 23-27. Będzie czas na posłuchanie bajki jak to
Cookie chce sobie kupić zwierzątko. Będziemy liczyć ile zwierząt jest w sklepie u Lulu.
Zrobimy również własne karty obrazkowe.

Na każdych zajęciach ćwiczymy piosenkę, która uczy mówić o tym co lubimy.
Do you like birds? Yes, I do.
Do you like birds? Yes, I do.
Do you like birds? Do you like birds?
Do you like birds? Yes, I do.

Do you like spiders? Yes, I do.
Do you like spiders? Yes, I do.
Do you like spiders? Do you like spiders?
Do you like spiders? Yes, I do.

Do you like fish? Yes, I do.
Do you like fish? Yes, I do.
Do you like fish? Do you like fish?
Do you like fish? Yes, I do.

Do you like turtles? Yes, I do.
Do you like turtles? Yes, I do.
Do you like turtles? Do you like turtles?
Do you like turtles? Yes, I do.

Do you like turtles? Yes, I do.
Do you like turtles? Yes, I do.
Do you like turtles? Do you like turtles?
Do you like turtles? Yes, I do.