Myszki

KALENDARZ SPOTKAN I UROCZYSTOŚCI W GRUPIE " MYSZKI'' W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wrzesień:

 • Spotkanie organizacyjne
 • Ognisko integracyjne
 • Listopad lub grudzień
 • Zajęcie otwarte dla rodziców

Listopad

 • Zapoznanie z wynikami testu dojrzalości szkolnej

Grudzień:

 • Spotkanie Jasełkowe

Styczeń:

 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zabawy metodą Ruchu Rozwijającego w/gW.Sherborne

Marzec / Kwiecień:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Kwiecień
 • Przekazanie "Informacji o gotowości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej" oraz omówienie spraw bieżących

Czerwiec:

 • Uroczyste "Pożegnanie przedszkola"